Realizacje

PRZYKŁADOWE REALIZACJE:

  • modernizacje stacji transformatorowych 110/15kV

               GPZ EC Wrotków, GPZ  Krasnobród, GPZ Poniatowa, GPZ Biłgoraj

  • prace na terenie Zakładów Azotowych Puławy

               modernizacja sprzęgła 220kV, budowa linii kablowych SN

  • prace elektroenergetyczne dla potrzeb transportu szynowego

                modernizacja linii kolejowej 7 (Lublin-Warszawa)

               modernizacja zajezdni tramwajowej Łódź – Telefoniczna

  • budowa GPO na potrzeby Farm Wiatrowych / Fotowoltaicznych

               FW Wielowieś, FW Krasin, FW Kozłowo, FW Zalesie, FW Rywałd,   

                FW Bogoria, FW Hrubieszów, FW Piotrków, FW Sompolno, PV Krzywińskie

  • budowa RS 110KV

                RS Zakrzewo, RS Mazanki